חברת החשמל

טרקלין-עסקים.jpg
הזמנת_הגדלת_חיבור.jpg


 

מחירי התעו"ז במתח נמוך

בתוקף מ- 16.5.2013

 graph-taoz-metach-namuch.gifהבהרות

החגים המפורטים להלן יוגדרו לצורך תעו"ז כשבתות, וערבי החג כימי ו':
ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות.
 
השעות הנקובות בגרף הנן לפי שעון ישראל.
 
בתקופות בהן יהיה בתוקף שעון קיץ, יותאם ציוד המדידה המשמש לקביעת מקבצי השעות הנ"ל.

 Print Footer Image